Thiết kế showroom cửa cuốn DG DOOR

Showroom rộng trên 25m2 là nơi trưng bày các sản phẩm cửa cuốn thương hiệu DG DOOR. Việc thiết kế showroom cửa cuốn nằm trong chiến dịch thiết kế hình ảnh thương hiệu cho DG DOOR của Công ty TNHH Đinh Gia do Sao Kim thực hiện.

Thiết kế showroom cửa cuốn DG DOOR

Thiết kế showroom cửa cuốn DG DOOR

Thiết kế showroom cửa cuốn DG DOOR

Leave a comment